Actualiteit

19-01-2023

Ik kreeg bericht van Jan van Woezik met de volgende tekst:


Op 8 januari is overleden Broeder Willy Grüntjes. De uitvaartmis is/was op vrijdag 13 januari om 11 uur in de Clemenskerk in Hulsberg. De advertentie staat in de Gelderlander en de Limburger. Groeten Jan

E-mail: janvanwoezik@hotmail.com


Ik heb Jan laten weten dat het me spijt dit bericht veel te laat te hebben gezien. Mijn excuses. Toch even om bij stil te staan.


01-12-2022

Woensdag 23 november hebben Kees Braat en ik een gezellige avond gehad in Cafe Ijlders. Een terugblik over hoe het allemaal begonnen is en hoe we onze relatie met de Oblaten hebben beleefd.

Daar kun je altijd weer opnieuw over beginnen.

Bijgaand het schilderij van Jan Egelmeers waar hij spontaan aan gewerkt heeft en het trof me hoe kleurijk hij de entree heeft weer gegeven. Dat is ook een wijze van terugkijken. Ik heb het schilderij ook geplaatst op zijn bijdrage.


24-11-2022

Nog bedankt voor de gelukwensen op Facebook dat de site wordt gememoreerd op de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Zoals je hebt gezien heb ik op de site wat toegevoegd: Beumerboek en Rodichem. Dat is lang blijven liggen, maar mag niet ontbreken. Rodichem is een vervolg op Ravensbos. In mijn laatste jaar op Ravensbos, is het Noviciaat in de Peel onder leiding van Martin Schram beeindigt. We konden als afgestudeerde studenten op Ravensbos, rechtstreeks door naar Huis ter Heide voor de vervolgopleiding op de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht, kortweg KTHU.Daar kom ik nog op terug bij de pagina over Rodichem.


Gisteravond kwam Kees Braat naar Amsterdam en na ons gesprek op mijn woonboot zijn we naar Ijlders gegaan. Daar hebben we samen teruggekeken op onze tijd op Ravensbos en onze persoonlijke geschiedenis. Natuurlijk waren we nieuwsgierig of er nog iemand zou komen, maar dat was niet het geval. Van Willem Reijnders heb ik een afmelding gekregen.

Ik verwacht nu eigenlijk nog bijdragen en of correcties voor de website. In ieder geval zal iedereen nog eens even door de site gewandeld zijn.25-04-2022

Kort geleden werd de vraag hesteld of ik akkoord ga met het archiveren van deze website Ravensbos.nl op de Koninklijke Bibliotheek. Bijgaand de toelichting:


Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 14 mei 2022. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies zijn te raadplegen binnen ons eigen gebouw. Ze zullen ook beschikbaar worden gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB zodra dit juridisch mogelijk is.
Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.


Peter de Bode, Webarchivering KB
Postbus 90407, 2509 LK Den Haag
webarchivering@kb.nl


Ik ben akkoord gegaan om de simpele reden dat ik het eeuwige leven niet heb endat de website nog steeds wordt bezocht. Ik onderschrijf het belang van ravensbos.nl De verhalen en fotoos geven een beeld van

priesteropleiding in dit geval bij de Oblaten in de vorige eeuw.

Tegelijketijd een waardering voor alle inspanning om een deel van onze geschiedenis met een wit en zwarte rand (ontegenzeggelijk) weer te geven.

Ik sta open voor reacties.Ik weet dat er Ravensbossers zijn die nog steeds terugblikken of langsgaan in Valkenburg.Delen verwijderen doe ik niet, wel indien nodig een aanvulling bij een eigen bijdrage of een suggestie voor verbetering.


22-04-2022

Op omiworld.org vindt je een video waarin opgenomen een gesprek met een Oblaat:


"Fr. Pavlo Vyshkovskyi, OMI, on the current situation of Ukraine, on March 04, 2022. Fr. Pavlo is the former Superior of the Delegation and the Director of EWTN Ukraine. At present he serves as the pastor of the Oblate parish of St. Nicholas in Ukraine’s capital Kyiv."


Het gesprek is indrukwekkend net als de begeleidende beelden van de verwoesting in Kiev.
25-12-2021

Laat ik beginnen met de beste wensen voor het aanstormende nieuwe jaar en voor nu een zalig kerstfeest. Voor mijzelf ligt dat iets anders omdat ik recentelijk van mijn partner en grote liefde  Astrid afscheid heb genomen. Ze kreeg een hartstilstand. Deze gebeurtenis kleurt uiteraard mijn kerstkaart. We zijn 40 jaar samen geweest. Ik ben mij ervan bewust ook al hoor ik er niets van dat velen van ons al veel eerder te maken hebben gehad met verlies en afscheid van geliefden. 

Ik maak elk jaar een kerstkaart met verwijzingen naar belangrijke gebeurtenissen of ontwikkelingen. Klimaat cq opwarming,Corona,vluchtelingen, oorlog, watercrisis, voedselcrisis,enz. Daarover veel meer in pietersblog.pjotter.com.

Vooralsnog  mijn kaart. We weten het, we zijn sterfelijk, maar het licht wat we uitstralen is overdraagbaar. Dat is meer dan onze troost, we geven het door.
12-06-2021

Het is misschien geen nieuws meer, maar toch.Ik heb er eerder aandacht aan gegeven omdat het ging om culturele genocide van de inheemse gemeenschappen o.a  Inuit en Meti in Canada. Nu heeft iemand een indrukwekkend overzicht gegeven op Wikipedia en lijkt van plan nieuwe informatie en feiten aan te vullen.Even snel: ga naar Oblatenwereld voor nieuws over de betrokkenheid van de Oblaten bij de culturele genocide en sexueel misbruik in Canada.

Wordt vervolgd.

 


09-04-2021

Ik weet niet hoe het jullie vergaat. Waarschijnlijk is iedereen, net als ik, in quarantaine, heb je de vaccinatie achter de rug, krijg je nog regelmatig bezoek, beleef je de wereld voor de televisie.

Ik heb mijn tijd benut om in mijn persoonlijke archieven te duiken om voor mijn kinderen  een samenhangend levensverhaal te schrijven. Ik heb vanaf 1957 al mijn brieven en ontvangen post  bewaard, ook documenten van school, scholen, fotoos, en later transcripties van documenten in het beheer van Pro Juventute. Mijn dagboek begint in het eerste jaar op Ravensbos. Ik was door de kinderrechter onder toezicht gesteld tot mijn 18e en het staat vast dat justitie mijn verblijf op Ravensbos heeft betaald. Waarvoor met terugwerkend kracht, mijn dank. Ik heb hierover nog vragen gesteld aan Guus Koolen , intertijd de financiele man op Ravenbos ten tijde van de sluiting, maar hij kon het niet bevestigen. De kinderrechter had mij een keuze voorgelegd: seminarie of een pleeggezin. Ik wilde priester worden en koos voor het Seminarie. Vandaar. Dat was na zoveel jaar mijn keuze en dat werd gehonoreerd.

Nooit spijt van gehad.

Ik moest Lempens in zijn auto beloven om op Ravensbos niet over mijn thuissituatie te spreken. Waarvan akte.


In mijn Pietersblog verwoord ik mijn zorg over de toekomst van de planeet. Ik steun alles en iedereen die een bijdrage levert om de opwarming van de aarde te beteugelen. Het is zeer de vraag of de opwarming beperkt blijft tot 1.5 procent. Echter, de verkiezingsuitslag in Nederland laat zien dat de vervuilers ruim baan krijgen als de VVD, het CDA met steun van rechtse partijtjes zoals FvD, weer volop aan de macht zijn. Helaas. Gelukkig heeft de Inuit partij in GroenLand gewonnen en zouden ze de australiers en chinezen buiten de deur kunnen houden. Laten we bidden. Zoals het er nu naar uitziet wordt het door hebzucht, het gouden kalf,

tenminsten 2,5 tot 3 procent opwarming tegen het eind van deze eeuw.

Voor meer ellende:https://pietersblog.pjotter.com

Mijn beste wensen: blijf gezond, blijf nieuwsgierig, geniet.

peter.


11-12-2020

Mijn kerstkaart geeft mijn verwarring weer. De verschillende religies die we tegenkomen, hier,daar en in het midden-oosten, bieden ruimte om een zinvol leven te leiden, te zorgen voor de naaste, voor de zieken, rijkdom te delen. Het begrip rentenierschap, de zorg voor de aarde en het tijdelijk karakter om na dit leven een plek in het Eeuwige te bereiken. Die energie zou voelbaar moeten zijn. Helaas, de energie wordt gebruikt om een onderscheidt te maken tussen de uitverkorenen en de losers. Wie dat zijn wordt door de uitverkorenen bepaald. Maar elk mens op deze wereld wordt mens in een dorp, stad, regio, staat,conntinent, wereld. Van geboorte tot dood biedt deze samenhang zicht op een zinvol leven: geboren worden, geliefd worden, onderwijs, vaardigheden om te overleven. Wie grenzen trekt sluit mensen uit en handeld in strijd met het universele gebod: het recht op mens zijn.


29-11-2020

Vrienden, we zijn in Corona en dat gaat nog heel lang duren vrees ik, dus zo nu en dan even terugblikken kan geen kwaad. Glas wijn erbij en even achter de computer. Ik weet echter ook dat er een donkere zijde is. Ook ik heb afscheid moeten nemen van mensen die ons nabij waren en ik denk dat ik verdrietige gebeurtenissen deel met velen van ons. We zijn op leeftijd, hebben mogelijk onderliggende problemen en zijn dus kwetsbaar.Wat ik echt mag hopen is, dat we omringd zijn door geliefden, dat ons leven tot op de dag van vandaag van waarde is voor onze kinderen, kleinkinderen en dat wij onze geschiedenis hebben kunnen delen.


Ik wens jullie fijne en warme dagen toe.

Peter.


23-08-2020

Het abonnement is gelukkig verlengd. De prijs werd aantrekkelijker door een samenvoeging van de websites. Kees Schilder reageerde nog door aan te geven dat die periode op Ravensbos voor hem belangrijk is geweest en het is fijn zo nu en dan terug te kijken. Dat geldt ook voor mij.

Groetjes,

Peter.


20-07-2020

Aan mijn trouwe bezoekers,

Ik sta weer voor de keuze om het abonnement van de domeinnaam Ravensbos.nl voort te zetten of te stoppen. De site draait nu met vallen en opstaan 24 jaar en ik beleef er tot op de dag van vandaag veel plezier aan. Ik leg jullie nu de vraag voor of het nog zinvol is hiermee door te gaan. Dus graag een reactie of een voorstel. Alles is goed als ik maar het gevoel heb dat ik het plezier deel.

Dus reageer: info@pjotter.com.

Ik moet voor eind augustus een beslissing nemen.


Geniet van een mooie zomer.

Groetjes, Peter.


06-06-2020

Het coronavirus dicteert onze levensstijl: weinig of geen contacten, skype of vergader.app om te overleggen. Tuinonderhoud en opruimen kleurt de tijd. Maar ook schilderen en tekenen. We laten ons verwennen door de supermarkt enz. Tegelijkertijd zijn de ontwikkelingen in de wereld van belang voor ons, maar ook vooral voor onze kinderen en kleinkinderen en voor diegenen van onze vrienden en Oblaten die zich in den verre proberen staande te houden.

Voor wie dat wil, kan contact leggen met of zich laten inspireren door het werk van Jan Brinkhof over die 37 jaar dat hij zich verbonden heeft Peru en de mensen aldaar.

Ook aanbevolen:


https://lettele.nl/brief-van-pater-jan-brinkhof/.24-05-2020

Ik kreeg bericht van Jan Egelmeers over het overlijden van Guus Koolen. Ik heb zijn bijdrage geplaatst op de pagina Uitgelicht.Zie boven.

Sterk aanbevolen.

Ik was zelf op zoek geweest naar meer informatie  over Guus en dat leverde eigenlijk niet veel op. Daarom ben ik destemeer blij met de bijdrage van Jan.

Waarvan akte.


29-01-2020


Paul Meulengraaf stuurde mij een rectivicatie betreffende het overlijdensbericht van Pater Guus Koolen OMI.

Guus is inderdaad econoom geworden op Ravensbos na het plotselinge vertrek van pater Ten Dam (uitgetreden, tegelijk met p. G. Mullenders, docent Frans) en gebleven tot de sluiting van Ravensbos. Guus is niet mee verhuisd naar de “nieuwbouw". Met dank aan Paul.


Ik neem hier het bericht over welke is gepubliceerd in de Clemens Klok van de parochie in Hulsberg:


Op 4 januari is op 81-jarige leeftijd overleden pater Guus Koolen OMI. Pater Koolen is een con-frater van pater van den Beuken. De uitvaart vanuit onze kerk heeft op 9 januari plaatsgevonden, waarna begrafenis op de begraaf-plaats aan de Wissengrachtweg.Hulsberg.


Bron:Clemens-Klok 2020 no1.12-01-2020


Het is nog even wennen aan het nieuwe jaar, maar gaande weg komt er wel wat vaart in. Aan zorgwekkend nieuws geen gebrek,maar daar hoef ik niet over uit te breiden. Ik geef al commentaar in mijn pietersblog.

Van Kees Schilder kreeg ik het bericht dat Pater Koolen is overleden.Het bericht stond deze week in de volkskrant.

In de laatste fase van het Seminarie Ravensbos was hij de financiele man. In 1996 tijdens mijn fotobezoek heb ik hem nog gesproken met de vraag of al die brieven die mijn vader had geschreven en geopend werden', bewaard door ondermeer Kusters, nog ergens te vinden zouden zijn. Eigenlijk een idiote vraag en het antwoord was voorspelbaar. Hij wist het niet.Ik moest gewoon die vraag kwijt. Dat was al. Ik weet niet veel van pater Koolen. Wie hem beter kent en over hem iets wil vertellen, graag! Op Internet heb ik niets gevonden en ik geloof niet dat ze het allemaal bijhouden in Rome. De belgische provincie van de Oblaten heeft, lijkt het, ook geen website.Graag een tip.

Ik heb twee artikelen: bij het overlijden van Pater van Kempen en de terugkeer van Pater Lieshout uit Papoea Nieuw Guinea. Een somber verhaal.Zie daarvoor Ravensblog.com04-11-2019

Even een nieuwe categorie aanbrengen naar aanleiding van het bericht van en over Frans van Gorkum:

categorie Uitgelicht. Zie boven.

Ben er blij mee.

Voordat je naar de pagina gaat spreek ik mijn bewondering uit voor de prestatie van Frans en dat zeer velen ervan zullen genieten.

Peter27-10-2019

Sinds augustus ben ik bezig geweest om het contact met de website te herstellen. Was zeer frustrerend. Nu is het gelukt.Ik ben nog steeds ontzettend blij met de website. Maar ik wil jullie ook wijzen op:


https://pietersblog.pjotter.com 

Hier geef ik commentaar op wat er zoal in de wereld gebeurd en waarschijnlijk gaat gebeuren. Niet opwekkend, maar toch  van belang om je er mee bezig te houden. Bijdragen zijn welkom op info@**pjotter.com (sterretjes niet gebruiken.Groetjes, peter17-08-2019

Vandaag het bericht in de Volkskrant dat Pater Andre van Kempen is overleden. Voor wie de volkskrant niet leest, neem ik het artikel integraal over.Dus er komen nog paginaas bij in de loop van de dag. Wie erover iets kwijt wil reageer op info  appestaartje .ravensbos.nl

Ik kom er nog op terug in de loop van de dag. (vakantieperikelen)

Groetjes,

Peter


20-07-2019

Kort geleden werd mij bekend gemaakt dat Frank Zichem

een oeuvre-prijs heeft gekregen op 29 0ktober 2018:

The Black Achievement Award. Hij heeft ruim 200 films gemaakt en veel daarvan over  maatschappelijke onderwerpen. Slavernij verleden,Suriname.

Hij heeft op het Weekend College gastcollege gegeven en zijn ervaringen en inzichten gedeeld met de studenten.

Wij feliciteren hem bij deze. Zijn films zijn een aanrader voor iedereen die zich verdiept in het slavernij verleden en zich bezighoudt met het versterken van het zelfbewustzijn van diegenen die slachtoffer zijn van rascisme en uitsluiting.09-07-2019

We zijn wat stram,ouder geworden, maar nog steeds betrokken bij wat er om ons heen gebeurd. Ik ben blij te melden dat 30 kinderen hun middelbare school diploma hebben gehaald met ondersteuning van het Weekend College in Amsterdam Zuid Oost (Facebook). Veel kinderen krijgen in Zuid Oost op de lagere school een VMBO-kader of VMBO-basis advies alleen al om het feit dat hun ouders hen niet kunnen helpen met wiskunde, rekenen, nederlandse taal enz. Weekend College ondersteund de ouders en helpt leerlingen met huiswerk op zaterdag, waar ze vrijwillig naar toe gaan. Ze worden geholpen bij hun schooladvies en dan blijkt het mogelijk om het advies gaande het nieuwe schooljaar bij te stellen naar Havo en soms VWO. Motto: ontdek waar je goed in bent en werk aan waar je moeite mee hebt!


Een goed gevoel bij onze vakantie!

Groetjes,

Peter16-06-2019

De eerdere bijdrage van Jan Sterenborg heb ik opnieuw opgenomen op de website. Ik kan de tekst niet groter maken, dus voor sommigen moeilijk leesbaar. We hebben samen een geschiedenis. Na de plaatsing kwam er een aanvulling en dan blijkt toch weer dat de nalatenschap van die eerste twintig jaar lang blijft hangen. En terecht.Het zijn de vormende jaren. Het boek van Frans Duif Commentaar nummer 88, het Standaardwerk over Ravensbos,heeft een diepe indruk achtergelaten. Nu verkrijgbaar bij Amazon.

Ik zelf heb het boek niet gelezen. Deze website is bedoeld als een weergave hoe studenten hun jaren op Ravensbos persoonlijk hebben beleefd. Ik blijf dus ook graag bij mijn eigen verhaal en dat gun ik anderen ook.

Toch vond ik het belangrijk om meer informatie te geven over hoe en waarom ik op Ravensbos ben gekomen ook omdat ik steeds heb aangegeven hoe belangrijk die periode voor mij is geweest. Dat schijnt niet iedereen te geloven.

Het is zo helder als wat dat we allemaal een eigen verhaal hebben,ook voor wat betreft de tijd na Ravensbos.

Dus heb ik op de pagina Misbruik2 een aanvulling gegeven over hoe het zo gekomen is.


Als er behoefte bestaat om af te rekenen met  Ravensbos, dan is dat net zo legitiem en, daar ga ik van uit, uit het hart geschreven.

Ik zit nog steeds te achten op een samenvatting van Commentaar 88. Ter promotie.


Zie ook Bron: Wikiwand: Klooster Ravensbosch.02-05-2019

Geen idee hoe het jullie vergaat, maar praten over seminaries en vroeger, is voor de jeugd met wie ik optrek en de dertigers met hun eerste kroost een verhaal uit de vorige eeuw.

Toch is er een verbinding. Sinds de coup in Chili in 1973 kregen we te maken met de Neocons, de Chigago Cowboys, met Friedman als voortrekker. Dit om een context aan te geven van wat hedentendage aan de hand is: de gigantische kloof tussen rijk en arm, de strijd om de grondstoffen in Azie, Latijns Amerika en Afrika.

De inzet van de Oblaten voor de armen is ook nu nog een levenstaak ook al zijn meer mensen wereldwijd statistisch gezien boven de armoedegrens uitgekomen.Een rookgordijn.

Globalisering dwingt ons om ontwikkelingen in bredere zin te analyseren. Ontwikkelingen van vandaag zijn alleen te begrijpen als we zien dat heel veel veranderingen uit de vorige eeuw de kleur van vandaag bepalen.

Denk alleen al aan de kunstmatige grenzen die de Britten trokken in het Midden OOsten en India, de Fransen in Afrika. Tot op de dag van vandaag een dodelijk spel van verdeel en heers.

De Oblaten als wereld-organisatie zouden een platform kunnen zijn om de verbanden te leggen en de verschuivingen

te duiden en de gevolgen ter discussie te stellen.18-03-2019

Het Vaticaan heeft de conferentie over Misbruik afgesloten. Ik heb nog geen document gezien met een overzicht van de afspraken, voornemens en beslissingen. Wel is het zo dat er steeds meer vervolging plaatsvindt als duidelijk is dat er een dader is en  wie kennis heeft van het misbruik en het verzwijgt, cq geen aangifte doet. Misbruik is een misdrijf en de dader moet worden vervolgd en bestraft.

Fransiscus heeft wat goed te maken.
NIEUW: https://ravensfoto.pjotter.com


https://www.zammagazine.com/

Voor als je Africa een warm hart toedraagt.

pietersblog.pjotter.com

Mijn reacties op het nieuws, ik kan het niet laten!

 

 


 

 


Maak kennis met het gebouw en omgeving voor een eerste indruk.

Weekend College Amsterdam Zuid Oost, huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren. Geslaagd in schooljaar 2017-2018


In zuid-oost kom je ook in het onderwijs structureel rascisme tegen. Kinderen met kleur en bewezen leercapaciteit krijgen toch een te laag schooladvies. Dat betekent voor velen van hen een veel langere route naar de Unversiteit.

"I can't breath"Ondersteunende websites voor slapeloze nachten:


pietersblog.pjotter.com

Mijmeringen over de teloorgang van onze aarde, onze wereld,al wat ons lief is.


https://www.pjotter.com

Een persoonlijk verhaal over misbruik en de gevolgen daarvan,


sintmaarten.pjotter.eu/

Drie jaar kindertehuis: verhalen, fotoos, reunie.2018 en verder terug