PaulvdMeulengraaf

Paul van de Meulengraaf

Paul van de Meulengraaf

 

Paul heeft een indrukwekkende lijst van vragen

en het aardige is dat je hier zelf een invulling aan kunt geven als je

dat wilt, het kan je ook inspireren tot het schrijven van een eigen

verhaal mocht je moeite hebben met de details uit je bitterzoet verleden

op ons klein seminarie. Als je de antwoorden weet, laat het ons weten.

 

 

Ravensbos items:

De bezetting (team)

Wie gaf welke lessen?

Wie gaf muziek?

Ook zij werkten op Ravensbos: Thij van Hout, Cor, Herman, bedrijfsleider Laeven, tante Hanneke, dhr. Janssen, dhr. Jahai

Wie waren de nymphen?

Wie was de kapper?

Wie was de bibliothecaris?

Wie verzorgde de studieboeken?

Wie was de studieprefect?

Wie was de studiedirecteur?

Wie werden in 1958 op Ravensbos gewijd?

Wie is de famous Dutch-stained-glass-window-artist?

 

 

Wie werden bedoeld met "sur le dos" of Pin?

Wie reed de 'bril' zo overladen (en waarmee) dat slechts naar één richting gestuurd kon worden?

Wat waren de belangrijkste vervoermiddelen en voor wie?

Wat was het huismerk auto en welke types?

Wat was het huismerk brommer / scooter / motor?

Wat maakte het meeste indruk in het museum?

Op wiens kamer werd in de wintermaanden met carnaval toch een vlieg gevangen?

Wiens peuk werd ogenschijnlijk wel eens in de jus aangetroffen?

Wat is de relatie met de Cathedral in Cap de la Madeleine?

Wie organiseerde de ijsbaan met nachtelijke spuitpartijen?

Wie mende Bello?

Wie leidde Herman?

Wie liep er over de nok van het dak op de studentenvleugel?

Wie verzorgde de kippen; de koeien, de varkens, wie reed de trekker, wie tuinierde, teelde fruit?

Wie

bakte, knipte, kookte, slachtte, waste, schilderde, stookte, bouwde,

sloopte, repareerde, renoveerde, smeedde, laste, monteurde, etc. etc.

Wie onderhield de tuin/park?

Wie zorgde voor de centen?

 

 

Remember….

Wie waren de monitoren?

Wie waren organist?

Wie "draaide" en 'pitte'de aardappels?

Wie cementeerden de "Duitse vleugel" wit?

Wie waren de prinsen?

De pages?

Wie speelden een bijzondere voetbalwedstrijd ter voorkoming van de bouw van een hoogspanningsmast op het voetbalveld?

Wie dempte de 'put' naast het kerkhof?

Waar lag het "beloofde land"?

Hoe werden de bieten gedund op "het beloofde land"?

 

Aardappels rapen op het "beloofde land"

Hooien, met vork en gaffel; geen tractor, dan zelf die grashark trekken.

Hooi binnen doen op de zolder boven de koestal

Kolen binnenrijden in de oude kolenkelder

Wie vingen ratten in het kippenhok (de brandslang)?

Wie losten vaak de Victoria mengvoeders (hoe zwaar waren die zakken ook al weer?)

 

De clubs (niet zonder enige onderlinge rivaliteit)

De verkennerij

Het Gilde

De Cercle

De missieclub

De electroclub

De boekbinderij

De toneelclub Kameleon

Studentenhaver.

 

De wasverdelers

De kleermakerij

Scola Cantorum

Pianolessen

Harmonie, oefening, repetities en uitvoeringen, concoursen

Het koor met de favoriete uitvoeringsnummers

Geestelijke lezing

De briefjesronde bij aanvang van de studie

De broodbak

 

Vermaak op The allweather cour:

Rondjes draaien

Bokbokberrie

Standbal

Basketbal

Volley

Voetbal

Schaatsen (in de winter)

 

Op zaterdagmorgen verplicht zwemmen in Valkenburg (olv?)

Het rozenhoedje voor het middageten

De oude slaapzalen met hoge ziekenhuisbedden, nachtkastjes met losse emaile wasbakjes!!

 

Wandelingen naar Kluis, Willemke , Klimmen, Meersen, in elk geval grote rondes.

De

(nog onverharde) Stoepert af, per fiets zo hard als kon, een

krankzinnige onderneming telkens weer. Ook later nog niet zonder gevaar!

Fietsen pas vanaf leerjaar twee/drie toegestaan.

De

eerste rit: de Stoepert af (onverhard) naar de Cauberg!!! Je telde pas

een beetje mee als je in één keer zonder af te stappen boven was

(versnelling kenden we niet!)..

 

Brandnetelsoep koken en stokbrood bakken in de grindgroeve.

Op zondagmorgen heel vroeg op bedevaartvoettocht naar H. Grardus in Wittem

Welke tournooien (harmonie) werden bespeeld?

 

Uitstapjes naar

Schieffbahn

Beauraing /Tournai

Efteling

 

Welke fout maakte Pipe bij zijn rijdende rentree op Ravensbos in 1958?

Bij welke gelegenheid werd het Frans Canadees volkslied ingestudeerd?

Welke 'renaissance relatie' ligt er tussen Ravensbos en Cap de la Madeleine (Canada)?

Welke tekst stond er op welke pilaster bij de hoofdingang? Wie maakte deze uitvoering?

 

teksten

D'n Bosjuul

Ravensbos een missieschool, voor de ….

Mijn Ravensbos je bent …..

 

Een boekje van Annie Bank

 

Refterpraktijken

Bestek werd aan tafel afgewassen en onder de tafel op schap bewaard. (oude refter)

De Limburgers fourageerden

Wie liet de bodem uit een dienblad vol bekers zakken in de noodrefter?

De dienaars in de refter; dien betekende na-tafelen . . . . .

De lectoren

(vrijwel elke morgen "De Kontiki-expeditie-door-Thor-Heijerdahl-hoofdstuk …………"

Wat werd gesloopt:

Het oude park

De voorgevel en entree

De punten op de torens aan de voorzijde

De bakkerij in de duitse vleugel

De keuken en refter

De kruisgang

De patersgang

De muur / appelhok

Het houten kippenhok

De slachterij

Het oude wc-blok

De oude varkensstallen

De grote koeienstal

De oude douces

De maalderij op de zolder boven de paardenstal

De kassen aan de voorzijde van de duitse vleugel

Het oude 'alchimisten lab'. van P. Lempens

De punten op de trappenhuizen aan de courzijde

De maalderij op de meelzolder boven de oude bakkerij

 

 

 

 

Wat werd er gebouwd, vernieuwd:

Een nieuwe entree

Het park, voetbalveld

De studentenkamers in de duitse vleugel

De cour verhard met basketbal en volleybalvelden

Een vernieuwing van de koestal met melkruimte , meelopslag, eierkamer, koffieruimte

Een aanplant bij en rond het kerkhof

Renovatie van de varkensstallen

Een nieuwe slachterij

Koelcellen onder de keuken

Nieuwe douces en toiletten

Een afvalwaterzuiveringsinstallatie ("halverwege Schimmert")

Een nieuwe schuur op de boerderij

De kapel vochtvrij en singels ipv leien

Een nieuwe kas en schuur voor de tuinderij

De smederij/werkplaats verhuist naar de overkant, de voormalige zand en grindopslag

De timmerwerkplaats uit de duitse vleugel naar de voormalige smederij (later naar de aanbouw van de grote aula)

Een totale vernieuwing van de centrale verwarming met een nieuw centraal ketelhuis in de ruimte van de oude douces / bakkerij

Grote olietanks op de kop van de duitse vleugel

Vernieuwing van de slaapzalen op de tweede en derde verdieping

Een gezamenlijk recreatie voor paters en broeders in de duitse vleugel

Een nieuwe dagkapel. 

 

 

 

 

Paul van de Meulengraaf