Huize Rodichem

Huize Rodichem

Rijsenburg


Scholastikaat

Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht


Het leven na zes jaar Ravensbos

We sloegen dit keer een jaar Noviciaat over. Was afgeschaft voor de nieuwe lichting waartoe ik behoorde.

We zouden gaan studeren op de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht, kortweg KTHU in Huis Ter Heide. Wim Cartens kreeg de opdracht om in Huis ter Heide een of twee lokaties te vinden voor de studenten. Aangekocht werd Hotel Rodichem voor de nieuwkomers en voor de wat oudere roepingen werd gekozen voor Rijsenburg, voormalig, leegstaand scholastikaat van de wereldheren in Driebergen.
BELANGRIJKSTE SPELERS:

Pater WIM CARTENS

Pater Lotgeringk

Truus Lotgerink

Pater Calis, vliegenier.

Rijsenburg: Henk Schram