Colofon

Colofon

Over Ravensbos

 

Ravensbos als klein seminarie van de

Paters Oblaten bestaat niet meer. Het is alleen nog maar een

herinnering. Sinds de laatste student het gebouw had verlaten begin jaren zeventig is er een diepe stilte over heen gekomen.

 

Het klein seminarie was er voor jongens met een roeping: priester worden. De opleiding duurde zes jaar en je was

intern. Gymnasium A of B daar begon alles mee ook al was het indertijd geen erkende opleiding. Dat leek ook niet belangrijk. Toch moesten de oblaten ervoor zorgen dat hun pupillen een erkend diploma gingen halen en zo kon het gebeuren dat de meesten eind jaren zestig het HBS A of B diploma haalde op het Sint Bernardinuscollege in Heerlen.

 

De paters Oblaten zijn een missie-congregatie. Elders in de wereld zijn ze nog volop aanwezig.

 

De nederlandse provincie is al een tijdje terug opgegaan in een samenwerkingsverband met de belgische provincie van de Oblaten.

 

 

Waarom deze site ?

 

Daar hebben we natuurlijk al heel veel over gesproken en al veel over geschreven op deze site, maar op de een of andere manier blijft dat niet zo hangen. Voor de helderheid. Ik heb zes jaar op ravensbos doorgebracht en ik heb met niemand een persoonlijke band opgebouwd.Dat kwam pas later. Ik ken alleen mijn eigen geschiedenis, het hoe en waarom, wat ik voelde en de keuzes die ik maakte. Als ik erop terug kijk kun je er hartelijk om lachen of jewordt overvallen met weemoed, of met een woordloos verlangen om gemiste kansen, nostalgie.

Van alles wat. Maar van de anderen weet ik niets: niet van mijn

klasgenoten, de paters en broeders, de hogere klassen , de lagere klassen.Ik weet niets van de discussies die zich afspeelden op hoger niveau, niets van de machtsstrijd of de beslissingen die mensen al of niet tekort deden. 

Misschien is het inherent aan die fase in de geschiedenis, die fase in de maatschappelijke ontwikkeling, misschien lag het aan mij, dromerig en introvert wezen met een hang naar aandacht.

 

 

 Op de vorige versie van Ravensbos.nl zijn verhalen geplaatst die oud studenten hebben opgestuurd. Sommigen hebben daar ook foto's bijgevoegd. Ik wil ook een aantal verhalen op deze site opnemen tegelijk met de foto's.

Het zijn verhalen die de tijd markeren. Omzien in verwondering.

 

Every picture : a story to tell.

 

 

 

 Als strenge regel geldt dat deze verhalen niet ter discussie staan. Als iemand verteld dat het een vrezelijke tijd is geweest dan is die beleving een werkelijkheid. Als iemand een heerlijke tijd heeft gehad op Ravensbos, dan is dat ook een  gegeven werkelijkheid.

Als iemand sexueel misbruikt is door deze of gene pater, broeder of medestudent, dan is dat een gegeven waar geen vraagteken past.

Als er uitsluitend positieve verhalen worden geplaatst, dan betekent dat dus niet dat er geen andere verhalen zijn. Ze worden ons alleen niet verteld.

Ik plaats geen verhalen die berusten op vermoedens of van horen zeggen.

 

 

 

 Dus geen gedegen onderzoek naar de geschiedenis van Ravensbos en wat er zoal van iedereen geworden is. Geen onderzoek naar al die maatschappelijke posities die die 700 leerlingen hebben ingenomen en hun invloed op de maatschappij. Geen onderzoek naar de vraag of het seminarie wel of geen negatieve invloed heeft gehad op relaties, vrouwbeeld en opvattingen over de opvoeding van kinderen. Niets daarvan.

De site heeft geen enkele pretentie en dat moeten we zo houden.

Iedereen die meekijkt en de foto's ziet en op Ravensbos is geweest heeft een verhaal. En naar dat verhaal zijn we nieuwsgierig.

 

 

De reunie was in 2010. Het is nu jaren later. De reunie was op tijd.

 

Peter van Velzen

Info@ravensbos.nl

 

 

 

 

Disclaimer: bijdragen die

op de site Ravensbos.nl worden geplaatst kunnen niet zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van betrokkenen worden overgenomen, 

geprint , geciteerd of verspreid. Het copyricht ligt bij de persoon die

de bijdrage heeft geleverd én bij de beheerder van Ravensbos.nl.

Ravensbos.nl heeft

respect voor het materiaal door betrokkenen aan deze site in goed

vertrouwen is overgedragen. Dit geldt voor de gehele bijdrage, tekst

zowel als foto of film, en/of voor delen ervan. Ravensbos.nl geeft geen

toestemming aan het verminken van content door ontoelaatbare

toevoegingen, wijzigingen  danwel plaatsen binnen een context die door

betrokkenen niet zo bedoeld is en waarvoor vooraf geen schriftelijke

toestemming is gegeven.