Beumerboek

Beumerboek

De Carnavalsjaren 1965, 1966 en 1967.

Vooraf:

Tijdens een van de onvergetelijke bijeenkomsten in café Eylders vertelde Kees Schilder over een boek waarin alles over Carnaval stond en dat mogelijk geschikte informatie voor de website zou bevatten. Hij zou het ooit voor me meenemen.

Het ligt nu voor me en ik moet zeggen: Kees heeft niet overdreven,dit wil iedereen wel een keer doorlezen.

Op mijn vraag hoe hij eigenlijk aan het boek was gekomen kreeg ik als antwoord:


De contacten van dirigent Evert Beumer met Ravensbos stammen uit de jaren zestig, zoals je hebt kunnen lezen in mijn eigen bijdrage. Begin jaren zeventig probeerde hij het carnavalsfeest inte voeren op de St.Petrusschool waar hij hoofd was en waar zijn koor repeteerde.De naam van de bosjuule werd veranderd in de 'visjuule' en er werd een heus feest omheen gebouwd met prins, page,president en raad van 11.De informatie haalde hij uit het boek van Ravensbos, dat hij waarschijnlijk heeft geleend van de paters.Toen Evert Beumer in 1982 een zware hartoperatie moest ondergaan, ben ik hem opgevolgd als hoofd van de St.Petrusschool. Hij nam zijn persoonlijke bezittingen mee, maar het boek bleef achter in de school. Ik heb het altijd gekoesterd, omdat er voor mij persoonlijke herinneringen aan kleefden.


Voor in het boek staat het Romeinse getal III. Dat suggereert datop zijn minst de boeken I en II en mogelijk ook nog IV en verder ook nog bestaan. Zonder de andere boeken gezien te hebben denk ik dat dit boek zeer interessant is omdat het Carnavalsfeest hier wellicht op zijn top en vanf 1967 op zijn retour is vanwege de leegloop van het Collegium Carolinum. (In de spoedzitting van 22 december 1966,schrijft de secretaris:


"De moeilijkheden rond de Harmonie wareneindelijk opgelost. Alle raadsleden die spelen werden verzocht het orkest zo veel mogelijk te versterken tijdens de zitting in Wijlré. Slechts wanneer één van hen moest optreden kon hij zich daarvoor klaarmaken. De Hofkapel zou zich toeleggen op nummers die ook zonder de raadsleden naar behoren te spelen waren. Men diende wel na een optreden zo vlug mogelijk bij het orkest terug te keren....")


De 3 secretarissen van deze carnavalsjaren zijn zeer nauwgezet tewerk gegaan, elk detail is genoteerd. Zo krijgen we een gedetailleerd beeld van alle moeilijkheden en het plezier, de gezonde naijver ten aanzien van andere jaren, de inbreng van de priesters, het creatieveproces, de verhoudingen tussen jongere en oudere jaars en de grotesaamhorigheid tussen alle Bosjuulen. Je proeft de oubollige humor van weleer, grappen die je tegenwoordig niet meer zou durven maken. Maar vertederend is het wel. En wat maakte het destijds een diepe indruk.

Het is moeilijk te begrijpen hoe deze koldercultuur werd aangemoedigd door onze oude leermeesters, terwijl we niet veel later streng werden gewezen op onze verantwoordelijkheden als toekomstig priesters. We zongen over liederlijke dronkenschap als hoog goed,terwijl de meeste van ons vóór het vierde jaar geen druppel alcohol hadden gedronken.


Het boek beschrijft de gebeurtenissen tijdens de Carnavalsjaren.


1965


13-02-1965 Vergadering


14-02-1965 Bezoek aan "De

Puime"


19-02-1965 Vergadering


20-02-1965 Bezoek "De Puime"

aan "de Bosjuule"


25-02-1965 Vergadering


27-02-1965 Zitting van "De

Uulebuule"


28-02-1965 Galazitting


01-03-1965 Defilé


01-03-1965 Galadiner


01-03-1965 Teenageravond


02-03-1965 's Morgens Quiz


02-03-1965 Balavond


1966


13-11-1965 Vergadering


20-11-1965 Vergadering27-11-1965 Vergadering


12-12-1965 Vergadering08-01-1966 Vergadering


15-01-1966 Vergadering23-01-1966 Vergadering


28-01-1966 Vergadering


29-01-1966 Proclamatie:

Prins Peter I

05-02-1966 Vergadering


06-02-1966 Pronkzitting in Wijlré


12-02-1966 Zitting door "De Puime" in Valkenburg


19-02-1966 Uulebuulenavond


20-02-1966 Galazitting


21-02-1966 Malle Maandag


22-02-1966 Dolle Dinsdag


1967


11-11-1966 eerste vergadering: verkiezing raadsheren, president, penningmeester en secretaris


12-11-1966 Tweede vergadering


19-11-1966 Vergadering26-11-1966 Vergadering


04-12-1966 Vergadering Interim


10-12-1966 Vergadering


17-12-1966 Vergadering


22-12-1966 Vergadering Spoedzitting

14-01-1967 Vergadering


15-01-1967 Preproclamatie; prins Willem I


20-01-1967 Vergadering21-01-1967 Proclamatie


22-01-1967 Pronkzitting "De Puime" bij "De Bosjuule"


04-02-1967 Zitting Uulebuulen Prins Paul I


05-02-1967 Galaavond


06-02-1967 Malle Maandag en Mini Grand Gala Du Disque


07-02-1967 Dolle Dinsdag Bal der NarrenVergaderingen


eerste op 11-11 in het voorgaande jaar.

tijdens deze vergaderingen kwam alles aan de orde: organisatie, bedenken inrichting Narrentempel, uitnodigingen versturen, componeren Carnavalsschlager opstellen tafelwetten, samenstellen programma van pronkzitting, nomineren voor decoraties etc en ten slotte: verkiezing van de Prins.

Elke vergadering werd voorafgegaan door het zingen van het "Bosjuulelied"

ubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

Proclamatie


Prins en page betreden het Prinsenwalhalla en sterven de verbrandingsdood. Hun urn wordt bijgezet in de prinselijke urnengalerij onder het zingen van "Moeder, onze kraai is dood"

11 seconden stilte

Bekendmaking nieuwe Prins en Page

Voorlezen door Prins van Proclamatie

Wekomstrede Opperbosjuul (Overste)

Overhandiging van de Sleutel

Receptie

Pronkzitting


De Bosjuule verzorgden een complete carnavalsavond met Buuteredners, muziek, decoratie etc voor een bevriende carnavalsvereniging. Voor ons was dat "De Puime" uit Wijlré. Zij kwamen dan ook op Ravensbosch hun kunsten vertonen. De raden van Elf zaten dan gezamelijk op het Toneel bijeen.

Defile


op Malle Maandag werd vanaf 11:00 uur een verklede optocht gehouden op de klanken van de Hofkapel.

Een kledingcommissie beoordeelde de carnavalsvierders en koos een winnaar.


Page


Uit het voorbereidend jaar mocht iedereen een sollicitatiebrief schrijven. Op grond van deze brief werd een keuze gemaakt.
Raad van Elf


De raad van Elf bestaat uit:

De president

de secretaris

de penningmeester


raadsleden van:

Onderwijs, kunsten en wetenschappen

Binnenlandse zaken

Justitie

Volksgezondheid en Sociale zaken

Oorlog en Marine

Landbouw en Voedselvoorziening

Buitenlandse Zaken

Verkeer en Waterstaat

Landbouw en Visserij

Uit deze twaalf wordt de Prins gekozen